header
Kontakt


ul. Wadowicka 3/206-207
30-547 Kraków,
tel/fax: 12 2691396
tel kom: 502023041
e-mail: info@burr-machaj.com.pl
o firmie


Firma działa od 1993 roku
Ubezpieczona w ramach pakietu ubezpieczeniowego OC w PZU S.A.

Firma jako uprawniony podmiot do badania sprawozdań finansowych uchwałą 114/57/95 Krajowej Rady biegłych Rewidentów z dnia 12 czerwca 1995 r pod numerem 595.

Barbara Machaj wpisana w rejestrze biegłych rewidentów wykonujących czynności rewizji finansowej pod numerem 7824/2284

Firma
  • świadczy usługi przewidziane standardami rewizji finansowej tj badania sprawozdań finansowych, przeglądy sprawozdań finansowych.;
  • prowadzi księgi rachunkowe i podatkowe wszystkich branż wraz z obsługą kadrowo - płacową;
  • prowadzi doradztwo z zakresu rachunkowości i podatkowe;
  • wykonuje analizy i opinie finansowe;
  • opracowuje politykę rachunkowości firm wraz z Zakładowymi Planami Kont;